►Проектиране

          ► Комплексно архитектурно проекиране, включващо всички необходими чертежи и детайли за изпълнение.

          ► Работим в екип от високо квалифицирани проектанти по всички части на инвестиционното проектиране (Ел, ВиК, ОВ, ВП, Геодезия и др.)

          ► Предпроектни проучвания на ниво идеен проект.

          ► Интериорен дизайн.

          ► Изготвяне на детайли.

          ► Спецификация.

►Консултации

          ► С нашия опит бихме могли да ви помогнем да изберете най-добрия начин да реализирате вашите възможности.

          ► Проектен мениджмънт и  избор на подизпълнители, участващи в строителния процес.

          ► Комуникация със съответните държавни и местни институции за издаване на виза и разрешително за строеж.

          ► Планиране на строителни дейности.

          ► Авторски надзор.

          ► Бюджетиране.

          ► Координиране на всички специалности, участващи в инвестиционното проектиране.

►3d моделиране и визуализации

          ► Изготвяне на 3D модели от нулата на база вашите архитектурни чертежи, планове или скици.

          ► Текстуриране и осветяване на сцени.

          ► Фотореалистични визуализации.

          ► Пост-обработка.

          ► Предпечат и оформление.