2 апартамента с диаметрални концепции в дизайна. black&white apart vs art apart. 

Концепцията за тези два коренно различни апартамента бе да въплатим в единия природата и естествените форми, а другият да е олицетворение на модерното. Благодарение на амбициозните собственици и тяхната смелост и решителност, стигнахме до един прекрасен резултат