->

разпределение и архитектурно решение

Първоначалните идеи за тази еднофамилна къща в близост до град Враца предначертаха да използваме за основа едноетажен вариант като разпределение. Заедно с клиента решихме да запазим северната част за изглед на дневната, тъй като откриващата се панорамна гледка е почти 180-градусова и няма пречки пред погледа в близките поне 15 километра.

Южната част запазихме за "нощната зона" с прилежащите спални, кабинет и баня. В сутеренното ниво, използвайки денивелацията на терена предвидихме всички обслужващи помещения - котелно, склад и фитнес с естествено осветление и вентилация. 

разпределение еднофамилна къща.jpg

Партерното ниво е разделено на две части - север и юг - дневна и нощна зона. Входното антре отделя двете зони и осъществява връзка между тях. Осъществена е директен достъп от антрето до сутеренното ниво чрез стълбищната клетка. Дневната зона е с отворена концепция и обхваща всекидневна, трапезария и кухня с остров. Отворен е визуален достъп при трапезарията и дневната.

 

В сутеренното ниво се помещават фитнес зона, склад и котелно помещение. Директна връзка е осъществена чрез стълбата към партерното ниво и допълнителна при противоположната страна, от страна на двора. Заложено е котелно помещение с прилежащ към него склад. 

 
 

архитектурна визия